Rosenmetoden er en fysisk behandlingsform hvor spente og stive muskler berøres forsiktig men direkte. Målet med en Rosenbehandling er å oppnå en dyp avspenning hvor kroppen  kan få fortelle sin historie. Pusten kan utvide seg, musklesmerter kan slippe taket, ubevisste følelser, glemte minner og gamle mønster kan bevisstgjøres.

Gjennom denne bevisstgjøringen kan de gamle mønstrene brytes.  Vi blir oppmerksomme på hva vi holder tilbake og dette kan gi oss større valgfrihet og livsutfoldelse.

Rosenmetoden er en metode for egenutvikling og det er derfor viktig at man er innstilt på å jobbe med seg selv om man prøver metoden.

Rosenmetoden handler om en forvandling fra den du tror du er til den du virkelig er “, sier Marion Rosen, grunnlegger av Rosenmetoden.

Rosenmetoden passer for deg som ønsker å:

  • Løse spenninger
  • Frigjøre pust
  • Få mer energi
  • Bevisstgjøre mønstre
  • “Rydde i det gamle”
  • Har fysiske smerter uten noen kjent grunn, men også om det finnes et sykdomsbilde
  • Lette til moderate psykiske plager og spenninger

Har spørsmål eller ønsker å bestille time?
Ring 970 99 137 eller send en mail: post@fripust.no