Tankefeltteknikker (TFT) er en metode som kombinerer vestlig, kognitiv tankegang med spørreteknikker for å avdekke problemer, og Østens kunnskap om kroppens energibaner (meridianer). Ved TFT fokuserer kunden på problemet, samtidig som terapeuten stimulerer punker på kroppens energibaner med lett fingerbanking etter bestemte mønstre. Terapeuten stiller spørsmål underveis for å aktivere følelsene som kan ligge til grunn for ubehaget. Ved bruk av teknikken får vi muligheten til å løse opp i negative følelser og vaner mye raskere enn vanlig.

TFT kan være hensiktsmessig ved: Prestasjonsangst, Sorg, Avhengighet, Alle former for frykt, Sjalusi, Stress, Mangel på motivasjon, Smerter og Søvnproblemer

Førstegangs behandling
Her kartlegger vi dine behov, og starter behandlingen. Varighet 1 ½ t

Pris kr 750,- pr time